Adatvédelmi irányelvek, adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Rawolution Kft. (1131 Budapest, Kucsma utca 11., 2. emelet 25., cégjegyzékszám: 01-09-391231, adószám: 27469444-2-41, továbbiakban adatkezelő, vagy Rawolution) a törvényi előírásoknak megfelelően komolyan veszi adatainak védelmét. Az Ön által megadott személyes információkat minden esetben egyenesen és tisztességesen kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki.

Minden elvárható lépést megteszünk annak érdekében, hogy adatait a visszaélésektől megvédjük és biztonságban tartsuk. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató időnkénti felülvizsgálatára, megváltoztatására.

MIRE VONATKOZIK A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT?

A Rawolution weboldalán található Adatvédelmi Nyilatkozat minden olyan személyes információra vonatkozik, amelyet a Rawolution Kft. gyűjt az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Nyilatkozatunk továbbá vonatkozik a nem online gyűjtött információra is, amelyet rendezvényeinken, direkt marketing kampányokon, játékokon keresztül gyűjtünk, illetve azokra, amelyeket az interneten keresztül a Rawolution Kft. által, vagy nevében üzemeltetett weboldalakon, alkalmazások és márkák harmadik fél platformján található oldalain gyűjtünk.

MI MINŐSÜL SZEMÉLYES ADATNAK?

Személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító adatok, úgymint név, születési név, anyja neve, születési hely/idő, lakcím (beleértve a számlázási és szállítási címet is), telefonszám, email cím, személyi azonosító okmány száma és felhasználói név. Személyes adatokat akkor kérünk Öntől, ha részt akar venni ajánlatainkban (hírlevél) és programjainkon, vagy más módon közvetlenül juttat el hozzánk adatot, pl. regisztrál nálunk, terméket vásárol, bekapcsolódik az interaktív funkciók használatába, vagy más módon lép velünk kapcsolatba. Adatkezelésünk jogalapja az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása, mely bármikor visszavonható.

MILYEN CÉLOKRA HASZNÁLJUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait kizárólag azokra a célokra használjuk fel, amelyekkel kapcsolatban az adatközlésre sor került, beleértve, de nem kizárólagosan az ajánlatkérésekre adott választ, kérések feldolgozását és teljesítését:

– tájékoztatás küldése az Ön részére a velünk való kapcsolatról és ügyletekről;

– az érdeklődésére esetleg számot tartó termékeink, szolgáltatásaink, programjaink és kínálatunk bemutatása e-mail-ben, SMS-ben, telefonon, vagy levélben;

– kapcsolatunk személyre szabása, beleértve az Ön igényéhez igazított termékek és ajánlatok küldését;

– belső üzleti célokra, úgymint adatelemzések, auditok, új termékfejlesztések, a honlapunk fejlesztése, szolgáltatásaink javítása, felhasználási trendek meghatározása, promóciós kampányaink hatékonyságának értékelése;

– biztosítani a nyereményjátékokon, versenyeken és egyéb promóciókon való részvételt, illetve ezen tevékenységek bonyolítása.

Termékek és szolgáltatások más módon való nyújtására, pl. fizetések feldolgozása, ügyféllel való kommunikáció vásárlással kapcsolatban és vevőszolgálat biztosítása.

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZAT ÉS INTERAKTÍV ESZKÖZÖK

Az oldalunkon elérhető egyes funkciók lehetővé teszik a velünk és másokkal való kapcsolatfelvételt. Ilyen funkciók pl. a blogok és közösségi profilok létrehozása. A funkciók használatakor tudni kell, hogy minden megadott adat, a név, lakhely, email cím nyilvánosan elérhető lehet mások számára. A Rawolution Kft. nem vállal felelősséget azokért az adatokért, amelyeket Ön ezeken az interaktív eszközökön keresztül közzétesz, és kifejezetten nem tanácsoljuk bizalmas személyes adatok (mint az egészség- és hitelkártya adatok) megadását ezeken a helyeken. Ezen funkciók használatakor a személyes adatok akkor is az oldalon maradhatnak, ha már kilépett az oldalról.

KÜLSŐ HIRDETŐK

A Rawolution Kft. hirdetési szolgáltatásait igénybe vehetik külső cégek, ezáltal azok az oldalunkra látogatók számára hirdetéseket tehetnek közzé. Ezek a cégek az oldalon Ön által közölt adatokat felhasználhatják arra, hogy hirdetést juttassanak el az Önt érdeklő termékekről és szolgáltatásokról. Miközben hirdetést tesznek közzé az oldalon, ezek a cégek egyedi cookie-kat helyezhetnek el, illetve ismerhetnek fel az Ön böngészőjében.

BIZTONSÁG

A birtokunkban lévő személyes adatok védelmét megfelelő szervezeti, technikai és adminisztratív eszközökkel biztosítjuk. Sajnos az interneten, illetve más adattároló rendszereken folyó egyetlen adatátvitel sem tekinthető 100%-ban biztonságosnak. Ha úgy érzi, hogy a velünk való kapcsolattartás már nem biztonságos (például, ha az az érzése, hogy valamelyik fiókjának biztonsága veszélyeztetve van), kérjük, azonnal értesítsen bennünket a problémáról a kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeken.

LEIRATKOZÁS

Ha nem szeretné, hogy adatait a továbbiakban tároljuk, kérjük, jelezze szándékát a hello@rawolution.hu email címünkön, vagy postai úton a Rawolution Kft-nek címezve a 1131 Budapest, Kucsma utca 11. 2. em 25. címen. Amennyiben csak a hírlevelünkről szeretne leiratkozni, akkor a kiküldött levélben található leiratkozási linkre kattintva teheti meg ezt. Minden kérést a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk kielégíteni.

HOZZÁFÉRÉS

Ha a korábban nekünk küldött személyes adatairól szeretne tájékoztatást kérni, illetve szeretné azokat felülvizsgálni, javítani, vagy törölni, úgy a kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeink egyikén vegye fel velünk a kapcsolatot. Kérésében, kérjük, világosan jelölje meg, hogy melyik adatot szeretné megváltoztatni vagy törölni. Mindent megteszünk azért, hogy a lehető leghamarabb, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban válaszoljunk.

MEGŐRZÉS

Személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg az Adatvédelmi Nyilatkozat által meghatározott célok elérése azt szükségessé teszi, kivéve, ha a törvény hosszabb őrzési időszakot tesz lehetővé, illetve ír elő.

A HONLAP GYERMEKEK ÁLTALI HASZNÁLATA

A honlap tizennégy (14) év alattiak számára nem ajánlott. Kérjük, hogy ilyen korú személyek személyes adatot az oldalon ne közöljenek.

JOGORVOSLAT

A Hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság http://www.naih.hu/, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 391-1400) történő bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Fővárosi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27., 1363 Pf.: 16.). A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.